Spam to najkrócej mówiąc niepożądana przez odbiorcę wiadomość e-mail. Może ona zawierać informacje handlowe, na które odbiorca nie wyraził zgody (obecnie prawo polskie wymaga zgody odbiorcy na otrzymywanie informacji i ofert handlowych).

Wiadomość jest spamem gdy spełnia poniższe warunki:

  • wiadomość jest identyczna dla wszystkich odbiorców
  • odbiorca nie wyraził zgody na otrzymanie wiadomości
  • treść pozwala przypuszczać że nadawca odniesie korzyści niewspółmierne do korzyści jakie ma odnieść odbiorca wiadomości
  • narusza prywatność odbiorcy
  • powoduje zajęcie wolnych zasobów infrastruktury technicznej

Copyright © 2015 IDHOST.PL Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Serwis wymaga włączonej obsługi cookies. Więcej informacji w

ul. Ozimska 14-16, "Rzemieślnik" IIIp.lok. 305, 45-057 Opole

tel. +48 77 543 11 50, faks +48 77 543 11 51, infolinia 801 080 330, gsm: +48 535 103 540