Co dzieje się po przekroczeniu transferu?

Po przekroczeniu transferu usługi klientów nie są blokowane.

W każdym takim przypadku kontaktujemy się z Klientem w celu ustalenia dalszych czynności.

Powrót