Hosting

Profil Startowy Podstawowy Optymalny Profesjonalny
Pojemność serwera

5 GB

25 GB 50 GB 100 GB
Możliwość dowolnego podziału powierzchni tak tak tak tak
Roczny pakiet ruchu z/do sieci Internet 5 GB/mc 1000 GB bez limitu bez limitu
SERWER WWW
Możliwość podpięcia dowolnej ilości domen tak tak tak tak
ilość subdomen bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
ilość kont FTP 10 bez limitu bez limitu bez limitu
ilość baz danych 1 10 50 100
Obsługa baz danych MySQL i PostgreSQL tak tak tak tak
Obsługa PHP 7 tak tak tak tak
Możliwość korzystania z plików .htaccess tak tak tak tak
Możliwość aktywowania statystyk tak tak tak tak
POCZTA
Ilość kont pocztowych (we wszystkich domenach podpiętych pod konto) 10 bez limitu bez limitu bez limitu
ilość aliasów 10 bez limitu bez limitu bez limitu
ilość autoresponderów 10 bez limitu bez limitu bez limitu
Forwarding poczty tak tak tak tak
Webmail (obsługa poczty przez przeglądarkę) tak tak tak tak
BEZPIECZEŃSTWO I STABILNOŚĆ
Skaner antywirusowy tak tak tak tak
Filtr Antyspamowy tak tak tak tak
Antyoszust (autoryzacja SMTP) tak tak tak tak
Kopia bezpieczeństwa tak tak tak tak
24 godzinny nadzór administratorów nad serwerami tak tak tak tak