Co to jest spam?

Spam to najkrócej mówiąc niepożądana przez odbiorcę wiadomość e-mail. Może ona zawierać informacje handlowe, na które odbiorca nie wyraził zgody (obecnie prawo polskie wymaga zgody odbiorcy na otrzymywanie informacji i ofert handlowych).

Wiadomość jest spamem gdy spełnia poniższe warunki:

  • wiadomość jest identyczna dla wszystkich odbiorców
  • odbiorca nie wyraził zgody na otrzymanie wiadomości
  • treść pozwala przypuszczać że nadawca odniesie korzyści niewspółmierne do korzyści jakie ma odnieść odbiorca wiadomości
  • narusza prywatność odbiorcy
  • powoduje zajęcie wolnych zasobów infrastruktury technicznej

Powrót