Czy domena może wygasnąć?

Tak, nieopłacona w terminie domena wygasa. Procedura wygasania domeny zależna jest od NASK i u każdego Rejestratora wygląda tak samo. W momencie kiedy domena nie zostanie opłacona w terminie, blokowana jest na 14 dni. W tym czasie Rejestrator może dokonać ostatecznego jej odnowienia na kolejny okres rozliczeniowy. 15-go dnia domena przechodzi w 5-dniowy okres martwy, w którym domeny nie można ani odnowić ani ponownie zarejestrować. Po tym okresie jest ona ostatecznie uwalniana do puli domen wolnych

Powrót