Jak zmienić dane na fakturze?

Jeśli dane firmy zmieniły się podczas okresu rozliczeniowego danej usługi prosimy o informację o tym fakcie na adres bok@idhost.pl. Po zweryfikowaniu informacji uaktualniamy dane fakturowe i ponownie wysyłamy je do klientów

Należy pamiętać, iż zmiana danych na fakturze nie jest jednoznaczna ze zmianą danych Abonenta. W tym przypadku konieczne jest przesłanie wniosku zmiany danych abonenta na adres e-mail biuro@idhost.pl lub faksem na numer 77 543 11 50.

Powrót